About Us

Historia

Huduma za Zimamoto Tanzania Bara zilianza wakati wa utawala wa kikoloni mara baada ya vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1945, ambapo kipindi hicho kulikuwa na kikosi kimoja tu kilichoitwa Police Fire Brigade kilichosimamiwa na Jeshi la Polisi.

Mwaka 1950 huduma hii iligawanywa katika makundi mawili ambayo ni Zimamoto ya Manispaa iliyokuwa chini ya usimamizi wa Manispaa, na Zimamoto Viwanja vya Ndege iliyokuwa chini ya usimamizi wa Idara ya Kazi.

Kutokana na kupanuka kwa miji, viwanja vya ndege na bandari, vikosi vingine vya Zimamoto vilianzishwa na kimojawapo ni Zimamoto Bandari chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Bandari.

Mwaka 1982 huduma ya Zimamoto viwanja vya ndege iliwekwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, wakati vikosi vya Zimamoto vya Manispaa na Miji viliwekwa chini ya Ofisi ya Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais, vikisimamiwa na Wizara ya Serikali za Tawala za mikoa na Miji.

Kutokana na majukumu ya Zimamoto kusimamiwa na mamlaka tofauti, ufanisi wake haukuwa wa kuridhisha, hivyo kuilazimu serikali kuangalia namna ya kuboresha huduma hiyo.

Mwaka 1985, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria Na. 3 iliyoanzisha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kuifanya huduma hiyo itolewe katika nidhamu ya kijeshi chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi

Katika kuendelea kuboresha huduma za Zimamoto na Uokoaji, mwaka 2007 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha Sheria Na. 14 ya Zimamoto na Uokoaji yani (Fire and Rescue Force Act) iliyoviweka vikosi vya Zimamoto na Uokoaji chini ya kamandi moja.

Sheria hii kwa kiasi kikubwa ilitoa fursa kwa Jeshi la Zimamoto na uokoaji kujipanga upya kimuundo na kuweka mgawanyo wa majukumu wenye tija, ili kurahisisha utoaji huduma ya zimamoto na uokoaji.

Sasa hivi jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaongozwa na Kamishna Jenerali anayesaidiwa na Naibu Kamishna Jenerali, akifuatiwa na Makamishna watatu wanaoongoza divisheni tatu za jeshi hilo ambazo ni utawala na fedha, oparasheni na tawi la usalama wa umma na mali.

Chini ya divisheni hizi kuna vitengo vinavyoongozwa na Makamishna Wasaidizi, ili kutengeneza mfumo wa kiutendaji wenye kuleta tija katika utoaji huduma kwa jamii.

Divisheni ya Usalama wa Umma linahusika na kuzuia na kukabiliana na majanga kama moto, matetemeko ya ardhi, mafuriko, na majanga mengine pindi yanapo tokea pamoja na kufanya uchunguzi wa majanga hayo kubaini chanzo chake na kupanga mikakati ya kukabiliananayo.

Kupitia vitengo vilivyo chini yake, pia divisheni hii linahusika na kuelimisha jamii juu ya majanga ya moto na uokaoji, kukagua majengo, kuandaa na kutekeleza mipango ya kuzuia moto, kupanga na kukagua usalama wa ujenzi katika viwanda, vituo vya mafuta na kemikali pamoja na vituo vinavyozalisha gesi.

Kwa upande wa divisheni ya oparesheni, miongoni mwa majukumu yake ni kusimamia mafunzo, kukagua huduma za zimamoto na uokoaji kwenye kanda pamoja na kufanya tahmini ya madhara yaliyotokea kwenye majanga mbalimbali.

Majukumu ya divisheni ya Utawala, rasilimali watu na fedha ni kufanya utafiti na mafunzo, kusimamia uajiri, kuandaa na kutunza kumbukumbu za watumishi pamoja na maandalizi na mapitio ya sheria ya moto na uokoaji na kanuni zake.

Pamoja na muundo huo, Jeshi la Zimamoto pia limeweza kuboresha chuo chake ambacho majukumu yake ni kuendeleza na kufanya mapitio ya muundo wa Zimamoto na Uokoaji, kufanya utafiti kuhusu madhara ya matukio ya majanga ikiwa ni pamoja na kulinganisha matokeo ya ndani na nje ya tafiti hizo.

Chuo hiki pia kinatoa mafunzo yote kwa askari wa Jeshi hilo pamoja na mafunzo ya nidhamu kwa maafisa, sambamba na mafunzo kwa wadau majanga mbalimbali wote pamoja na wananchi kwa ujumla.

Pamoja na changamoto kadhaa zinazolikabili Jeshi la Zimamoto, Jeshi hilo kwa kiasi kikubwa limejitahidi kusambaza huduma zake kwa wananchi, kwa kweka vituo vya zimamoto katika baadhi ya makao makuu ya mikoa, wilaya na maeneo mengine muhimu nchi nzima.

Mafanikio mengine ni Jeshi hilo kuwa na ushirikiano mkubwa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, hivyo kuongeza wigo wa kiutendaji. Miongoni mwa matunda ya ushirikiano huo ni pamoja na Jeshi la Magereza kukubali isimden numara sorgulama kutoa mafunzo ya kijeshi ya awali, uongozi mdogo wa kati na uongozi wa juu ili kuwajengea uwezo wa kiutendaji maafisa na askari wa Zimamoto.

Kwa upande wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, limekuwa karibu sana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika maokozi pindi yanapotokea majanga makubwa yanayotishia usalama wa watu na mali zao.

Kwa mfano tarehe 03 Desemba 1989 Jeshi la Wananchi lilishirikiana na Zimamoto na Uokoaji kukabiliana na moto uliotokea katika kampuni ya kusafisha mafuta ya Tazama Tank Farm Dar es Salaam na kufanikiwa kuuzima.

Mwaka 2001 vyombo hivyo vilishirikiana tena kupambana na moto wa mafuta uliotokea katika kinu cha kufua umeme yaani cha TANESCO eneo la  Ubungo Dar es salaam na kufanikiwa kuuzima na kuokoa maisha na mali za wakazi wa Jiji la Dar es Salaam.

Maeneo mengine ni pamoja na ajali za MV SPICE ISLAND NA MV SCAGIT zilizotokea Zanzibar.

Ushirikiano huu umeenda mbali zaidi ambapo ili kuzidi kusambaza huduma za zimamoto kwa wananchi, JWTZ limeridhia kuruhusu ujenzi wa vituo vya Jeshi la Zimamoto kwenye baadhi ya maeneo ya kambi zake za Lugalo, Mabibo, Kigamboni, Mbagala na Gongolamboto.

Hii inatokana na Mkuu wa Majeshi Jenerali Davis Mwamunyange kwa kushirikiana na watendaji wa Jeshi hilo, kuwathamini watanzania na mchango wa Jeshi la Zimamoto kwa jamii.

Kwa hakika pamoja na kwamba historia ya Zimamoto inaonesha Jeshi hilo lilianza kwa kusuausua, kwa jitihada za Serikali katika kurekebisha sheria na mazingira ya utendaji wa Jeshi hilo na kwa ubunifu wa watendaji wa Jeshi hilo katika kuliboresha, leo hii watanzania wameanza kunufaika na huduma yake.

Kilichopo sasa ni kwa kila mmoja kwa nafasi yake kuhakikisha changamoto zinazolikabili jeshi hilo zinapatiwa ufumbuzi, ili kuliboresha Jeshi hili kwa rasilimaliwatu na vifaa hatimaye Taifa liwe na uwezo wa kukabiliana na majanga yanayohatarisha usalama wa watu na mali zao.

Falsafa ya Ushirika

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Misheni

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Maono

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Motto

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Core Value

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

Bonyeza hapa chini kutazama muundo wa Shirika letu

Divisheni na Vitengo vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents

Utawala na Rasilimali watu

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now. When, while the lovely valley teems with   Adminstration Division

+

Divison Operesheni

vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath Operation Division

+

Usalama wa Moto

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get my woven flax jodhpurs! “Now fax quiz Jack!” my brave ghost pled. Fire Safety Division

HUDUMA ZA UZIMAJI MOTO ‘FIRE OPERATIONAL SERVICE’

Jukumu la jeshi ni kutoa huduma za uzimamji moto katika maeneo mbalimbali . kuandaa mipango mikakati ya uzimaji moto , kukagua vifaa mbalimbali na kuhakiki umadhubuti wake kabla ya kuingizwa nchini, pamoja na kufanya uchunguzi wa mioto ya hujuma.

MAOKOZI

Jukumu la Jeshi kutoa huduma ya maokozi  nchi kavu, majini na angani. Jukumu hili hutekelezwa kwa njia tofauti ikiwemo kuandaa mikakati ya maokozi iwapo dharura itatokea kwa kusudi la kupunguza idadi ya vifo pindi itokeapo mafuriko, ajali za barabarani,tetemeko la ardhi.,kutoa ushauri kwa serikali pamoja na mashirika binafsi juu ya huduma ya maokozi. Huduma hizo hutoolewa pia bandari pamoja na viwanja vya ndege.

UKAGUZI NA UKUSANYAJI WA MADUHULI YA SERIKALI

Jeshi la zimamoto na uokaoji linajukumu la kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto kwa mujibu wa Sheria na kanuni za ukaguzi na vyeti.ukaguzi huo huenda sanjari na ukusanyajiwa maduhuli ya serikali.makusanyo hayo huingia moja kwa moja Hazina katika mfuko mkuu wa Serikali amabpo Jeshi hurejeshewa  49 % ya makusanyo hayo.

STAND BY

Ni jukumu la Jeshi kutoa huduma ya usalama kwa jamii husika katika shughuli mbalimbali kama vile Matamasha, Michezo, sherehe za mahafali na katika mashindano ya magari/ mbio za magari ‘car sport rally’. Katika shughuli hii Jeshi hutilia mkazo kwa kuweka gari la kuzimia moto na Maokozi pamoja na Askari ikiwemo kuandaa mikakati ya maokozi iwapo dharura itatokea kwa kusudi la kupunguza idadi ya vifo pindi majanga yanapotokea katika mazingira hayo.

UCHUNGUZI NA TAHADHARI DHIDI YA MAJANGA YA MOTO

Jeshi linajukumu la kufanya uchunguzi dhidi ya vyanzo mbalimbali zisababishi hatarishi vya moto pamoja na kuchukua tahadhari.Hivyo Jeshi huanda na kutekeleza mipango mikakati pamoja na kufanya tathimini ya majanga yatokenayo na moto. Kuandaa mipango ya ukaguzi wa majengo,mtambo ya gesi, viwanda  na maeneo mbalimbali hatarishi.

UTOAJI WA ELIMU KWA UMMA

Idara hutoa  elimu ya kinga na tahadhari ya moto , na kutoa habari na taarifa mbalimbali ya juu ya usalama wa moto pamoja na huduma za zimamoto. Katika utoaji wa elimu pia Jeshi hutoa ushauri wa utoaji na upatikanaji wa huduma za Zimamoto na maokozi.Idara hutoa  elimu ya kinga na tahadhari ya moto , na kutoa habari na taarifa mbalimbali ya juu ya usalama wa moto pamoja na huduma za zimamoto. Katika utoaji wa elimu pia Jeshi hutoa ushauri wa utoaji na upatikanaji wa huduma za Zimamoto na maokozi.

KUSOMA RAMANI ZA MAJENGO NA KUTOA USHAURI

Pia jeshi lina jukumu la kupitia michoro yote ya majengo marefu na mafupi kwa lengo la kutoa maelekezo na ushauri kuhusu vifaa vya kinga na tahadhari ya moto pamoja na usalama wa watumiaji wa jengo husika kuhusiana na majanga mbalimbali yanayoweza kutokea katika jamii husika.

KUTOA MAFUNZO YA KUKABILIANA NA MAJANGA YA MOTO

Jeshi lina jukumu la kutoa mafunzo jinsi ya kukabiliana na majanga ya moto ili kuepusha vifo vya watu wengi na pia kuokoa mali za watu. Mafunzo hayo hutolewa kwenye vyombo vya habari na pia sehemu zenye mkusanyiko wa watu wengi kama kwenye vituo vya mabasi, shuleni na taasisi mbalimbali. Mafunzo yanatolewa kuhusiana na jinsi ya kutumia vizimiamoto vya huduma ya kwanza na aina gani ya kizimiamoto unatakiwa utumie kutokana na aina ya moto.

KUSHIRIKI KATIKA MPANGO WA UPANGAJI WA MIJI, HALMASHAURI, MIJI MIDOGO NA VIJIJI.

Jeshi hushiriki katika shughuli za upangaji miji ili kupunguza uwezekano wa kutokea majanga mbalimbali katika makazi, na pia kusaidia njia rahisi za kufika katika matukio ya moto, ‘ambulance’ na huduma zingine ili kuokoa maisha na mali, pia Jeshi lina jukumu la kushiriki katika hatua za awali za upangaji wa miji kwa kuzingatia kanuni za usalama ili kupunguza athari pindi janga linapotokea.

Pius Nyambacha

Former CGF

Pius Nyambacha

Former CGF

Pius Nyambacha

Former CGF

Pius Nyambacha

Former CGF

Kamishna Jenerali

Una Malalamiko?

Habari Mpya

Taarifa Kwa Umma

Kampeni Zetu

Instagram Feed

Wasiliana Nasi

Toa Ushuhuda wako