Downloads

Sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 2007

pdf

Sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 2007

Size: 266.22 KB
Hits: 2430
Date added: 12-01-2020

Kanuni ya Ukaguzi wa Majengo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ya mwaka 2015

APPLICATION FOR A FIRE CERTIFICATE

pdf

application certificates

Size: 4.92 MB
Hits: 549
Date added: 12-01-2020

FIRE EQUIPMENT DEALERS CERTIFICATE

pdf

FORM FOR A FIRE EQUIPMENT DEALERS CERTIFICATE

Size: 98.16 KB
Hits: 375
Date added: 12-01-2020

ESTABLISHMENT OF AUXILIARY FIRE UNIT

pdf

FORM FOR ESTABLISHMENT OF AUXILIARY FIRE UNIT

Size: 90.87 KB
Hits: 251
Date added: 12-01-2020

MAOMBI YA CHETI CHA ZIMAMOTO

pdf

FOMU YA MAOMBI YA CHETI CHA ZIMAMOTO - KISWAHILI

Size: 305.25 KB
Hits: 646
Date added: 12-01-2020

MOTOR VEHICLE FIRE SAFETY INSPECTION FORM

pdf

MOTOR VEHICLE FIRE SAFETY INSPECTION FORM

Size: 320.54 KB
Hits: 261
Date added: 12-01-2020

OCCUPANCY REPORT-FORM

pdf

OCCUPANCY REPORT - FORM

Size: 224.16 KB
Hits: 274
Date added: 12-01-2020

STRUCTURE REPORT - FORM

pdf

STRUCTURE REPORT - FORM

Size: 177.70 KB
Hits: 385
Date added: 12-01-2020